Регистрация | Вход


Това, което се забелязва до новостроящ се обект са специализирани контейнери, чиято роля е да събират строителните отпадъци. Обемните боклуци трудно се побират в обикновените битови контейнери и освен това не е препоръчително да се използват за неразградими и твърди предмети. Именно поради това има фирми, чиято дейност е отдаване под наем на контейнери за строителни отпадъци. Тяхната вместимост е в пъти по-голяма от тази на стандартните и освен това са доста по-издръжливи от гледна точка на здравина на материала, от който са изработени. Спецификата на строителните отпадъци изисква използването на места за тяхното събиране и съхраняване, които да отговарят на характеристиката им. Това е висока отговорност на строителните предприемачи и тяхната задача е при строително-ремонтни дейности задължително да осигурят до обекта си поне един контейнер, в който да събират и в последствие да извозват боклуците.Прикрепен(и) файл(ове)

Bosch_Blauw_GSH_7_VC_0.611.322.000_ext_8.jpg

Кой е гласувал за тази новина


banner


banner